Regler för boka, betala och avboka Art & Yoga workshops

     Boknings-, betalnings- och avbokningsinformation för Art&Yoga workshops.


     Vi följer Konsumentverkets rekommendationer. Sammanfattningsvis innebär det:

     • Efter att du fått bekräftelse på din bokning får du en faktura på anmälningsavgiften. När den är betald så är din plats bokad åt dig.
     • Faktura med resterande belopp skickas dagen innan kursstart och där har du 30 dagars betalningstid.
     • Du kan avboka kursen till 14 dagar innan kursstart och få tillbaka inbetald kursavgift minus anmälningsavgiften.
     • Om vi avbokar kursen betalar vi tillbaka alla inbetalda pengar, även anmälningsavgiften.


     Detaljerad information om betalning och avbokningsregler nedan.


     Bekräftelse

     När du anmält dig får du en bekräftelse på din anmälan.på samma sätt som du kontaktat oss.

     Kort därefter får du dessutom en skriftlig bekräftelse med bifogad faktura eller betalningsinformation för anmälningsavgiften.

     Fakturering och betalning

     Workshopen kommer faktureras i sin helhet vid starten, med betalningsvillkor 30 dagar. 

     Inställd workshop

     Om vi tvingas ställa in har du alltid rätt att återfå den anmälningsavgift som du har betalt. 

     Ångerrätt

     Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen).

     Om kursen inleds under ångerfristen kommer vi att fakturera en proportionell andel av kursavgiften som motsvarar utförda delar av kursen.

     Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut.

     Avbeställning efter ångerfristen

     Efter att ångerfristen löpt ut är din ångerrätt förbrukad. Du har dock fortfarande möjlighet att avbeställa workshopen efter att ångerrätten förfallit.

     Om du avbeställer workshopen efter att ångerfristen löpt ut men före start har du rätt till återbetalning av kursavgiften med avdrag för anmälningsavgiften.

     Om du avbryter en påbörjad workshop är du skyldig att betala hela avgiften. Om skälet till att du avbryter workshopen är sjukdom, flytt från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av workshopen med avdrag för studiematerial mot intyg.