Nya målningar
Kerstin måndag 2MP
Siri med blåa ben
grandamen
nattligt möte
Siri exotisk
isdamen
Siri gulkind
Kattencombiljusare
siri jordtoner
Allévandring L 4MP
Självporträtt m mössa
siri sover

                                                   

© All Rights Reserved

Nya målningar


Jag målar igen, och fantasin kommer tillbaka.


Det blir berättelser som utspelar sig i en värld av färgklanger, kanske med skogar, ängar, buskar. Det kan vara vanligt folk men ibland dyker djur eller sagoväsen upp och spanar på varandra.

Det tar tid, jag testar mycket som jag får måla över. Skrapar fram igen, ändrar, funderar. Målandet är ett sökande inåt, så småningom framgår det vad målningen ska handla om. Det där jag bara anar, det sker liksom bakom, eller framför eller innanför.


Jag ser det som att måla fram en dikt eller en saga.