Fördjupa företagets värderingar

 

 

Workshop - fördjupa företagets värderingar

 

Många företag arbetar med visioner, mål och värderingar på olika sätt. Genom att lägga till en halv dags arbete och bokstavligen skapa en gemensam bild som komplement till orden fördjupas det strategiska arbetet. Visionen eller värderingen får beskrivas i bild och förståelsen för vad alla i en grupp ser framför sig breddas.

 

 

 

Konceptbeskrivning:

  • Förberedande möte där vi diskuterar var verksamheten befinner sig i sitt värderingsarbete.
  • Genomförande av workshop, cirka 4 timmar. Antal deltagare kan vara mellan fem och femton personer.
  • Utöver tavlan alla deltagare skapat tillsammans får beställaren en kort, skriftlig dokumentation av processen under workshopen.

 

I uppdraget ingår också att jag förbereder lokalen så att den fungerar som en konstnärsverkstad. Allt material inklusive konstnärsrockar som skyddar kläderna har jag med.

 

 

 

Pris

Förberedande möte, genomförande av workshopen och dokumentation.

15.000 kronor, exklusive moms. Kostnad för material, 200 kronor/person, tillkommer.

 

 

 

Länk till utskriftsbart PDF-dokument

 

 

Tack till företagsgemenskapen Klara Kompetenser i Karlstad som ställde upp för fotografering under sin målar-workshop.

 

© All Rights Reserved